Traning and Education

Træning & Uddannelse

Introduktion til EHEDG’s uddannelsesprogram

For at opnå et acceptabelt sikkerheds- og kvalitetsniveau for fødevarer er uddannelse og træning i hygiejnisk maskinteknik og design påkrævet for alle niveauer i en organisation, der har at gøre med fremskaffelse, drift og vedligeholdelse af produktionsudstyr til fødevarefremstilling.

EHEDG’s træning baserer sig på en vifte af vejledninger i passende hygiejnisk design i forskellige områder af fødevareproduktion; disse vejledninger kan findes under Guidelines.

EHEDG’s træningsprogram udgør grundlaget for en fælles europæisk uddannelse i, forståelse for og eksamen i hygiejnisk design.