Traning and Education

Test & Certificering

Udstyrsafprøvning og certificering udviklet og udført i forskellige autoriserede EHEDG testinstitutter fastsætter anerkendte kvalitetsstandarder. EHEDG certificering er stræbt efter af producenter, der sigter mod at designe udstyr i henhold til de højeste hygiejniske krav.

Autoriserede EHEDG testinstitutter tilbyder flere typer certificering til gavn for udstyrsleverandører og fødevareproducenter:

  • Udstyrsproducenter:
    Deres udstyr kan godkendes af EHEDG autoriserede organisationer for at være i overensstemmelse med EHEDG kriterier. I visse tilfælde kan godkendelse kun gives efter test på et laboratorium akkrediteret af et bemyndiget organ og ved anvendelse af EHEDG testmetoder.
  • Fødevareproducenter:
    De kan vælge hygiejnisk designet udstyr, selvom brugere stadig skal validere, at sådant udstyr er egnet til den påtænkte anvendelse.

EHEDG kan godkende brugen af EHEDG-certificeringslogoet for udstyr, der opfylder EHEDG's hygiejniske designkriterier på udstedelsesdatoen (måned + år). Certificering kan indebære test af udstyr i henhold til certificeringsklassen.

EHEDG certification logoEHEDG har godkendt flere institutter til at attestere brugen af EHEDG compliance logoet. Test og certificering er uafhængige aktiviteter og kan udføres af forskellige organisationer.

EHEDG Testmetode Arbejdsgruppe består af medlemmer fra EHEDG Autoriserede Institutter, der udfører EHEDG Tests, samt udstyrsfabrikanter, producenter af fødevarer og regulatoriske embedsmænd. Gruppens formål er at opretholde og udvikle testmetoder og vurderingsordninger for udstyr for at garantere en produktion af sikre og sunde fødevarer. EHEDG retningslinjer for forskellige testmetoder er blevet offentliggjort og gennemgås periodisk. Nye testmetoder er også under udvikling, f.eks. til åbent udstyr.