Guideline Development
EHEDG & 3-A

 

Harmonisering af EHEDG guidelines og 3-A standarder

Med henblik på at forbedre fødevaresikkerheden ved at fremme hygiejne i produktion og forarbejdning af fødevarer har EHEDG og den amerikanske 3-A Sanitary Standards organisation mange fælles mål og en lignende mission. Begge organisationer udveksler deres udkast til retningslinjer og standarder for ekspertvurdering og kommentarer før udgivelsen. Det seneste nummer af EHEDG Ordliste er udviklet i samarbejde med 3-A og kan downloades fra afsnittet Gratis Dokumenter.

Matrix

Indholdet af alle EHEDG retningslinjer er krydsrefereret med de af 3-A Standards Inc. og er opsummeret i en matrix til download (XLS).

Gratis Dokumenter

EHEDG Arbejdsgrupper har udgivet forskellige dokumenter, som er tilgængelige til gratis download som programerklæringer og retningslinje Dok. 8 om de grundlæggende krav til hygiejnisk design.

Mere information.

Udarbejdelse af Guidelines

EHEDG retningslinjerne er udviklet af mere end 400 aktive eksperter i vores Arbejdsgrupper, der samler knowhow fra fødevareindustrien, fødevareproducenter og den akademiske verden. Medforfatterne deler deres særlige viden med de andre eksperter for udarbejdelse eller opdatering af EHEDG retningslinjernes indhold, således at læserne gives den nyeste praktisk vejledning lige ved hånden.

Efter at have identificeret et emne af interesse for de relevante industrier, er alle EHEDG medlemmer velkommen til at sende Sekretariatet et Forslag til en ny retningslinje eller revisionsforslag (PDF). Emnet vil blive underlagt godkendelse fra Underkomitéen Produktprogram og EHEDG Eksekutivkomitéen.

Ved accept af et forslag startes dokumentudviklingsprocessen (PDF), og en Arbejdsgruppe oprettes ved at identificere dels en hovedforfatter (formand) dels medlemmer med den nødvendige ekspertise, enten ved invitation eller ved annoncering efter eksperter.

For flere detaljer om udvikling af EHEDG-retningslinjer og nye titler under udarbejdelse, se under Arbejdsgrupper.