About EHEDG

Velkommen til EHEDG

European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) blev grundlagt i 1989 som et non-profit konsortium bestående af udstyrsproducenter, fødevareproducenter, leverandører til fødevareindustrien, forskningsinstitutter og universiteter, sundhedsmyndigheder og statsorganisationer.

The principal goal of EHEDG is the promotion of safe food by improving hygienic engineering and design in all aspects of food manufacture.

Hovedformålet med EHDG er at fremme fødevaresikkerheden gennem hygiejniske forbedringer i konstruktionen og design af alt udstyr til fødevareproduktion.

EHEDG actively supports European legislation, which requires that handling, preparation processing and packaging of food is done hygienically using hygienic machinery and in hygienic premises according to the food hygiene directive, the machinery directive and the food contact materials directive (see EC Directive 2006/42/EC for Machinery, EN 1672-2 and EN ISO 14159 on Hygiene requirements for the design of machinery).

EHEDG støtter aktivt al europæisk lovgivning, der vedrører håndtering, forædling og emballering af fødevarer sker hygiejnisk og ved brug af hygiejnisk udstyr I hygiejniske omgivelser I henhold til Fødevaredirektivet, Maskindirektivet og Fødevarekontaktmaterialedirektivet (se EC Directive 2006/42/EC for Udstyr, EN 1672-2 and EN ISO 14159 on Hygiejnekrav til design af maskiner.

Udstyrsproducenter og brugere er ansvarlige for at overholde disse krav og EHEDG forsyner parterne med vejledning i grundlæggende hygiejniske design standarder i overensstemmelse med national og international lovgivning.

EHEDG’s mission er defineret således:

"EHEDG muliggør sikker fødevareproduktion ved, som en autoritet indenfor hygiejnisk konstruktion og design, at stille retningslinjer til rådighed”.